Magyar | English
Rudolf 2016
Steiner
Szeminárium
BUDAPEST
„ Nem az ember bölcsessége az antropozófia szó helyes magyarázata, hanem emberségének tudata.”
Rudolf Steiner
  • ANTROPOZÓFIA
  • SZELLEMTUDOMÁNY
JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezés a Rudolf Steiner szemináriumra
Kérjük, hogy ezt a lapot a csatolt életrajzzal és a jelenlegi útlevél képével küldje el az alábbi címre:
Ujlaky Éva
2100 Gödöllő, Szabadka u. 5.
Email:
steinerseminar@gmail.com
Honlap:
www.steinerseminar.hu
Telefon:
+36 30 59 59 209
RUDOLF STEINER SZEMINÁRIUM BUDAPEST
MEGHÍVÓ AZ ANTROPOZÓFIAI ALAPOZÓ ÉV KURZUS NYíLT DÉLUTÁNJÁRA

Szeretettel meghívunk a
2009 októberében, Budapesten induló Alapozó Év Kurzus Nyílt Napjára!
2009. április 25. 14.30 - 20.00
Gyere el, és nézd meg, mit csinálunk! Kapcsolódj be a közös zenélésbe, mozgásba!
Tudj meg minél többet az Alapozó Év Kurzusról!

Sorsfordító élmény rájönni arra, hogy létezésünknek jelentése van, és ami velünk történik, nemcsak a múlt következménye, hanem a jövő nyitánya is.

A délután során betekintést adunk a kurzus munkájába. Lehetőség lesz beszélgetni a kurzus tanáraival és jelenlegi hallgatóival.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Rudolf Steiner Ház
Budapest II.ker Riadó utca 2/b.
(A Pasaréti térhez 5 percre)
Információ és jelentkezés:
+36 30 / 59 59 209
steinerseminar@gmail.com
www.steinerseminar.hu
RUDOLF STEINER SZEMINÁRIUM BUDAPEST
ALAPOZÓ ÉV HÉTVÉGI KURZUS MAGYARUL ÉS ANGOLUL
2009. szeptember 25 – 2010. június 13.
KI IS VAGYOK ÉN? A válasz életünk legnagyobb kihívása.

Sorsunk felismerése és megvalósítása a jövő felé irányuló képzeletteli nyitottságtól, a folyamatosan életben tartott önismerettől és a minket formáló körülmények őszinte méltatásától függ. Felismerjük az élet fordulópontjait és a változás szükségszerűségét? Megvan bennünk az akarat az átalakulásra?


Ebben a vállalásban alapvető minőség a megingathatatlan bizalom, hogy az életünkben történt minden eseménynek jelentősége van, még akkor is, ha azonnal nem tudjuk, mi is az.
Kiindulópontja ennek a kalandnak az a hozzáállás az élethez, mely azon a bizonyosságon alapszik, hogy belső tapasztalataink ugyanolyan objektív tények alapján ismerhetők meg, mint ahogy a körülöttünk lévő világ a természettudományokon keresztül.
Amikor Rudolf Steiner a múlt század elején kidolgozta a szellem tudományát, tisztán és átlátható módon írta le kutatásait a belső és magasabb világokról. Ezzel arra biztatta az érdeklődőket, hogy a megfelelő meditatív gyakorlatok végzésén keresztül fejlesszék ki saját érzékfeletti képességeiket.
Antropozófiának hívják az ebből a munkából fakadó emberi bölcsességet. Az antropozófia hatalmas ősképeket, paradigmákat, iránypontokat, gyakorlati képességeket nyújt és tiszteletet, illetve az igazság szeretetét hívja elő belőlünk. Ez az egyetemes emberi alap támogathat minket kitartó, örömteljes, fájdalmas, olykor eredményekkel kecsegtető, sürgős és befejezetlen keresésünkben, hogy megtudjuk kik is vagyunk.

Rudolf Steiner 1913-ban Svájcban, Dornach-ban létrehozta munkája központját, az Első Goetheanumot, hogy munkásságát az építészet, a szobrászat és festészet eszközeivel fejezze ki és ahol a Misztérium Drámáit, az Euritmiát és a Kreatív Beszédet, mint új művészeti ágakat bemutathatták. Ezt az építészetileg oly sok újat hozó fa épületet 1922-ben tűz pusztította el.
A második Goetheanum-ot, mely most ennek helyén áll, 1924-ben kezdték építeni betonból, mint új építészeti anyagból. Ma a világ számos helyén működnek Waldorf iskolák, felnőttképzési intézmények, kórházak, terápiás központok, biodinamikus gazdaságok, kutató központok, bankok, könyvkiadók és egyéb művészeti, tudományos és szociális kezdeményezések, amelyek mind az antropozófiára épülnek.

Mit adhat számunkra az antropozófia ebben a globális, multikulturális, háborúk, és éhség sújtotta világban, ahol igazságtalanság, egyenlőtlenség és politikai érdektelenség a külső jegyei azoknak a személyes, belső válságoknak, mellyel mindannyian küzdünk.

Minden a lélek küszöbén áll.

MILYEN AZ ANTROPOZÓFIAI ALAPOZÓ ÉV KURZUS?

Rudolf Steiner néhány alapvelő írásának tanulmányozásán keresztül szeretnénk gyakorlati segítséget adni, hogy ennek a küszöbnek és az életutunk kereséséhez rendelkezésre álló szellemi forrásnak jobban tudatában lehessünk. A művészetek és a tudományok tükrében áttekintjük az emberi tudat fejlődését és felfedezhetjük, hogy a múlt vallási tradíciói mire készítettek elő minket és mit jelentenek számunkra ma. Az egész éven átívelő témánk a keresztény ünnepek megünneplése lesz. A jelentésük és a rájuk való felkészülés lesz a kiindulópontja megismerkedésünknek Rudolf Steiner munkásságával.

A kurzus 10 hétvégén át tart. A péntek esték közös énekléssel és a témába való bevezetéssel kezdődnek néhány reneszánsz művészeti remekmű megfigyelésén keresztül. Szombatonként és vasárnaponként szemináriumok, kiscsoportos beszélgetések, művészeti tevékenységek (agyagozás, euritmia, kreatív írás, zene) és a témát kibontó antropozófiai előadások váltakoznak. A tér dinamikáját pedig Bothmer gimnasztikán keresztül tapasztalhatjuk meg.

A képzés magyar és angol nyelven zajlik, és lehetőséget teremt különböző háttérből érkező felnőtt embereknek a közös munkára. Lesznek olvasnivalók és időnként írásos feladatok is a hétvégék között.

A kurzuson való részvétel egyetlen feltétele a világi és szellemi dolgok iránt egyaránt megnyilvánuló egészséges, nyitott érdeklődés. Ez a kurzus megfelelő előkészítés lehet további képzésekhez, mint például a Waldorf tanárképzés. A kurzus elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.

A kurzus tanárai: Andrew Wolpert (a kurzus vezetője), Balassa Bálint, Gajdos András, Gajdos Renate, Sárközy Ágota, Clemens Schleuning, Ujlaky Éva, Varga-Szemes László és mások.

A hétvégi képzés időpontjai:

2009. szeptember 25 - szeptember 27.
2009. október 30 - november 1.
2009. november 20 - november 22.
2009. december 11 - december 13.

2010. január 8 - január 10.
2010. február 5 - február 7.
2010. március 5 - március 7.
2010. április 23 - április 25.
2010. május 14 - május 16.
2010. június 11 - június 13.

A kurzus költségeit fedezendő támogatás ajánlott összege: 225 000 Ft / 10 hétvége.

Köszönettel elfogadjuk az ennél magasabb összegű támogatás befizetését, amennyiben ezt körülményei megengedik, hogy olyanok is rész vehessenek a szemináriumon, akik ennél csak kevesebbet tudnak fizetni. Ha szeretne bekapcsolódni a kurzus munkájába, de nincs lehetősége az ajánlott támogatási összeg befizetésére, kérjük, hogy jelezze felénk, hogy megbeszélhessük egyéni körülményeit személyesen. Nem szeretnénk, hogy bárkit is anyagi okok akadályozzanak meg abban, hogy csatlakozzon a kurzushoz.

A jelentkezési lap letölthető a www.steinerseminar.hu honlapról, és kérhető a steinerseminar@gmail.com email címen és +36 30 / 5959 209 telefonszámon Ujlaky Évától.

A kurzus helyszíne:
Rudolf Steiner Ház,
1026 Budapest, Riadó u.2/b.

Copyright © 2008 KLÁRIS KFT.
Cím: 1137 Budapest, Újpesti rkp - Alsórkp. 29. | Tel: +36 1 489 00 30 | +36 1 489 00 31